Kieleckie Towarzystwo Naukowe

Od ponad dwóch lat jestem prezesem Kieleckiego Towarzystwa Naukowego (http://kieleckietowarzystwonaukowe.pl/). Celem Towarzystwa jest prowadzenie działalności naukowej, badawczej, popularyzacja wyników badań oraz szerzenie wiedzy o regionie. Kieleckie Towarzystwo Naukowe skupia w swych szeregach  pracowników kieleckich wyższych uczelni, instytutów naukowych, placówek upowszechniania...
czytaj dalej

UJK – miejsce spotkań

Kilka zdjęć związanych z moją pracą. Właśnie to uwielbiam: spotkania z ludźmi. Ze studentami, którzy sprawiają, że nie zauważam czasu (dzięki!). Z przyjaciółmi, którzy mnie wspierają (dzięki!). Z wielkimi naukowcami, których podziwiam i cieszę się, że mogłam ich...
czytaj dalej

„Liderzy dla młodzieży”

Świętokrzyski Program Rozwoju Liderów „Liderzy dla Młodzieży” powstał z inicjatywy Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i realizowany jest przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Fundacją Szkoła Liderów. Więcej informacji: ...
czytaj dalej

Spotkanie z Panem Profesorem Andrzejem Zollem

>>Blisko ludzi Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Ruch Obrony Polskiej Samorządności powstał w odpowiedzi na dążenie rządu PiS do centralizacji państwa. Jest reakcją ludzi budujących swoje „małe ojczyzny” na niszczenie polskiego samorządu. To ruch obywatelski, otwarty na wszystkie środowiska, zrzeszający ludzi, którzy wiedzą, jak ważna jest...
czytaj dalej