Kieleckie Towarzystwo Naukowe

Od ponad dwóch lat jestem ponownie prezeską Kieleckiego Towarzystwa Naukowego (http://kieleckietowarzystwonaukowe.pl/).

Celem Towarzystwa jest prowadzenie działalności naukowej, badawczej, popularyzacja wyników badań oraz szerzenie wiedzy o regionie. Kieleckie Towarzystwo Naukowe skupia w swych szeregach  pracowników kieleckich wyższych uczelni, instytutów naukowych, placówek upowszechniania kultury, środowiska medycznego, nauczycieli.

Członkowie Towarzystwa reprezentują różne dyscypliny naukowe, mamy więc spory potencjał, by stać się środowiskiem eksperckim, współpracującym np. z instytucjami samorządowymi, lokalnym biznesem, mediami, placówkami kultury, szkołami.

KTN prowadzi głównie działalność wydawniczą, popularyzatorską i badawczą.

Nasz region to my, to nasza tożsamość.

Jestem pomysłodawczynią projektu „By nie zapomnieć – ludzie nauki i kultury w Kielcach”, który polega na rejestrowaniu, opracowywaniu oraz upowszechnianiu relacji mówionych ludzi współtworzących środowisko naukowo-kulturalne stolicy regionu, http://ludzie.kieleckietowarzystwonaukowe.pl/).

Poniżej wywiad z Profesorem Józefem Rurawskim, już nieobecnym.

I zdjęcia z wykładów prowadzonych przez KTN.