Mój program


Mój świat jest bardzo prosty. Prostoty szukam wszędzie, zwłaszcza w polskim systemie prawnym, w polskim systemie podatkowym, w polskim myśleniu zbiorowym. Od polskiej polityki również oczekuję prostoty (a nie prostactwa).

Jestem kielczanką. W Kielcach się urodziłam, chodziłam do szkoły (SP nr 24, nr 19, nr 10; LO im. Hanki Sawickiej), studiowałam (WSP), tu pracuję (z wyjątkiem stażu doktoranckiego odbytego na UMCS w Lublinie), mieszkam (obecnie na osiedlu Gwarków, wcześniej w Śródmieściu – na ul. Zagórskiej, na Sadach i Bocianku). Mogę więc powiedzieć, że KIELCE to MOJE MIEJSCE, a ŚWIĘTOKRZYSKIE to MOJA MAŁA OJCZYZNA, region, który od wielu lat inspiruje moje badania naukowe i ciągle zadziwia swoim bogactwem kulturowym, folklorem, wierzeniami, historią.

WIEDZA – KOMPETENCJE – KREATYWNOŚĆ

 

Dlaczego startuję?

Bo wiem, że warto mieć wpływ na decyzje podejmowane w regionie.

Bo znam możliwości i szanse Świętokrzyżczyzny.

Bo uważam, że potencjał regionu powinien być lepiej wykorzystywany.

Bo naprawdę mi zależy, by Świętokrzyskie się rozwijało.

 

 

GŁÓWNE PUNKTY MOJEGO PROGRAMU:

 

1. Kielce – ośrodek akademicki o kluczowej roli w gospodarczym, społecznym, kulturowym rozwoju województwa świętokrzyskiego.

2. Tworzenie szans zawodowych dla ludzi młodych.

3. Przyjazna polityka społeczna wobec ludzi starszych (wspieranie aktywności seniorów, rozbudowa domów pobytu dziennego, tworzenie grup samopomocowych).

4. Wspieranie aktywności świętokrzyskich kobiet (budowanie idei solidarności, upowszechnianie wiedzy o ekonomicznych, kulturowych i wychowawczych osiągnięciach kobiet i organizacji kobiecych).

5. Dbałość o dziedzictwo kulturowe regionu.