O mnie


 

 

Marzena Anna Marczewska (ur. 28 maja 1963 w Kielcach) – nauczyciel akademicki, dr hab., prof. UJK w Kielcach. Polonista, językoznawca (etnolingwista, folklorysta), autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, wiceprzewodnicząca Interdyscyplinarnego Zespołu do Badań Dziedzictwa Kulturowego Świętego Krzyża (działającego na Wydziale Humanistycznym UJK; Zespół został w 2017 roku wyróżniony Świętokrzyską Nagrodą Kultury), redaktorka i współredaktorka tomów zbiorowych (wykaz publikacji).

Zawodowo związana z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (wcześniej WSP, Akademia Świętokrzyska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego). W latach 1999–2005 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Humanistycznego UJK (do spraw studenckich, koordynator ECTS i Socrates-Erasmus), w latach 2005 – 2008 była dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej. W 2012 została ponownie wybrana na funkcję prodziekana Wydziału Humanistycznego (do spraw ogólnych i współpracy z zagranicą, koordynator ECTS, Erasmus+ i MOST), w 2016 roku kolejny raz wybrana na to stanowisko. Członkini Rady Wydziału Humanistycznego i Senatu UJK. Pomysłodawczyni, twórczyni i kierownik Centrum Kultury i Języka Polskiego. Koordynatorka uczelnianego programu stażowego dla studentów („Wysokiej jakości staże dla artystów i pedagogów”) i programu dla uczniów „Świętokrzyski System Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki” (realizowanego przez ŚCDN i UJK).

Jako prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” z powodzeniem walczyła o istnienie Teatru i godną dla niego siedzibę (np.: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/122330.html;  http://marzenamarczewska.pl/2011/08/20/dom-dla-kubusia/; http://marzenamarczewska.pl/2011/08/20/dom-dla-kubusia/; http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,10296352,Chciec_to_moc__Debata_o_przyszlosci_teatru__Kubus_.html; http://forum.gazeta.pl/forum/w,60,128477653,128477653,Kubus_zostaje_przy_ulicy_Duzej.html; http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,10148743,_Nie_bylo_wyjscia___Prezydent_Kielc_o_siedzibie_Kubusia.html;

W latach 2011-2014 radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (http://marzenamarczewska.pl/moje-interpelacje/), przewodnicząca Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, członkini Komisji Samorządu Terytorialnego. Pracowała nad dokumentami strategicznymi województwa (jako radna i jako ekspert skierowany przez uczelnię), wchodziła w skład zespołu roboczego, który uczestniczył w konstruowaniu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Członkini Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kielcach (2012-2015) oraz Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Kielcach (kadencja 2013 – 2017 i 2018-2022) – funkcje społeczne.

 Współorganizatorka przeglądu filmów dokumentalnych >>„Małe Ojczyzny” w Górach  Świętokrzyskich<< (z dr Angeliką Uziębło, prof. Januszem Detką, Iwoną Musik, dr. Andrzejem Kościołkiem,  dr. Jackiem Rogalą).

Prezes (od 2016 roku) Kieleckiego Towarzystwa Naukowego (funkcja społeczna), które prowadzi regionalną działalność naukową, badawczą i popularyzuje wiedzę o regionie świętokrzyskim. Pomysłodawczyni projektu „By nie zapomnieć – ludzie nauki i kultury w Kielcach”, który polega na rejestrowaniu, opracowywaniu oraz upowszechnianiu relacji mówionych ludzi współtworzących środowisko naukowo-kulturalne stolicy regionu, http://ludzie.kieleckietowarzystwonaukowe.pl/) .

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej SM „Słoneczna” w Kielcach (funkcja społeczna). Członkini Społecznej Rady Programowej w Świętokrzyskim Programie Rozwoju Liderów „Liderzy dla Młodzieży” (funkcja społeczna).

Popularyzatorka wiedzy o języku i kulturze regionu świętokrzyskiego, współpracowniczka „Gazety Teatralnej” (wydawanej przez Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach). Autorka felietonów z cyklu “Babskie gadanie” (Świętokrzyski Miesięcznik Kulturalny „Teraz”) i komentarzy dotyczących polszczyzny („Babskie gadanie”, „Słowa, które odeszły”) w audycji Jacka Biedy “A ja lubię poniedziałek” (Radio Kielce, 2013-2015), autorka tekstów “Świętokrzyskiego Dyktanda”.

Bierze udział w wykładach otwartych i warsztatach skierowanych do różnych odbiorców, m.in. młodzieży szkolnej  (np. Tydzień Kultury Języka, „Wczytuję sztukę – warsztaty teatralne”) i słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku.