O mnie


 

 

Marzena Anna Marczewska – nauczycielka akademicka, dr hab., prof. UJK w Kielcach. Polonistka, językoznawczyni (etnolingwistka, folklorystka), autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych związanych z dziedzictwem kulturowym regionu świętokrzyskiego, redaktorka i współredaktorka tomów zbiorowych (wykaz publikacji).

Zawodowo związana z Instytutem Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W latach 1999–2005 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Humanistycznego UJK (do spraw studenckich, koordynator ECTS i Socrates-Erasmus), w latach 2005 – 2008 była dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej. W 2012 została ponownie wybrana na funkcję prodziekana Wydziału Humanistycznego (do spraw ogólnych i współpracy z zagranicą, koordynator ECTS, Erasmus+ i MOST), w 2016 roku kolejny raz wybrana na to stanowisko. Od 2019 roku dyrektorka Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK oraz przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa (I kadencja 2019-2020; II kadencja 2020-2024).

Współorganizatorka Tygodnia Kultury Języka (w województwie świętokrzyskim), członkini zespołu Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży. Od 2019 roku członkini Rady Uczelni UJK (I kadencja: 2019-2020; II kadencja 2020-2024).

Członkini Rady Wydziału Humanistycznego i Senatu UJK.

Pomysłodawczyni, twórczyni i kierowniczka Centrum Kultury i Języka Polskiego (2014-2019). Koordynatorka uczelnianego programu stażowego dla studentów („Wysokiej jakości staże dla artystów i pedagogów”) i programu dla uczniów „Świętokrzyski System Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki” (realizowanego przez ŚCDN i UJK).

Jako prezeska Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” z powodzeniem walczyła o istnienie Teatru i godną dla niego siedzibę (np.: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/122330.html;  http://marzenamarczewska.pl/2011/08/20/dom-dla-kubusia/; http://marzenamarczewska.pl/2011/08/20/dom-dla-kubusia/; http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,10296352,Chciec_to_moc__Debata_o_przyszlosci_teatru__Kubus_.html; http://forum.gazeta.pl/forum/w,60,128477653,128477653,Kubus_zostaje_przy_ulicy_Duzej.html; http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,10148743,_Nie_bylo_wyjscia___Prezydent_Kielc_o_siedzibie_Kubusia.html;

Prezeska Kieleckiego Towarzystwa Naukowego (2016 – 2019, 2022 – do dziś; w latach 2019-2022 – wiceprezeska), które prowadzi regionalną działalność naukową, badawczą i popularyzuje wiedzę o regionie świętokrzyskim. Inicjatorka projektów upamiętniających ludzi kultury, nauki i sztuki Kielc „By nie zapomnieć” (rejestrowanie, opracowywanie oraz upowszechnianie relacji mówionych ludzi współtworzących środowisko naukowo-kulturalne stolicy regionu).

W latach 2011-2014 radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (http://marzenamarczewska.pl/moje-interpelacje/), przewodnicząca Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, członkini Komisji Samorządu Terytorialnego. Pracowała nad dokumentami strategicznymi województwa (jako radna i jako ekspert skierowany przez uczelnię), wchodziła w skład zespołu roboczego, który uczestniczył w konstruowaniu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego.

Członkini Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kielcach (2012-2015) oraz Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Kielcach (kadencja 2013 – 2017, 2018-2022, 2022-2026) – funkcje społeczne.

 Współorganizatorka przeglądu filmów dokumentalnych >>„Małe Ojczyzny” w Górach  Świętokrzyskich<< (z dr Angeliką Uziębło, prof. Januszem Detką, Iwoną Musik, dr. Andrzejem Kościołkiem,  prof. Jackiem Rogalą).

Jurorka programu społecznego Mistrz Mowy Polskiej.

Popularyzatorka wiedzy o języku i kulturze regionu świętokrzyskiego.

 

 

 

Nagrania: