Spotkanie z Panem Profesorem Andrzejem Zollem

>>Blisko ludzi

Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Ruch Obrony Polskiej Samorządności powstał w odpowiedzi na dążenie rządu PiS do centralizacji państwa. Jest reakcją ludzi budujących swoje „małe ojczyzny” na niszczenie polskiego samorządu. To ruch obywatelski, otwarty na wszystkie środowiska, zrzeszający ludzi, którzy wiedzą, jak ważna jest praca na rzecz dobra wspólnego.

Budujemy nasze wspólnoty od wielu lat. Samoorganizujemy się w stowarzyszeniach, fundacjach, związkach, kołach. Mamy do tego prawo. Zmieniamy nasze otoczenie. Działamy na rzecz innych. Uważamy, że władza powinna służyć ludziom i być blisko obywatela.

Centralizacja państwa, typowa dla okresu PRL-u i rządów autorytarnych, to odbieranie obywatelowi prawa podejmowania decyzji o swoim najbliższym otoczeniu. To niszczenie aktywności obywatelskiej, to powrót do rządzenia przez urzędników z Warszawy, którzy chcą decydować o naszych codziennych, bieżących sprawach.

W państwie autorytarnym nie ma społeczeństwa obywatelskiego, a samoorganizacja społeczna jest często całkowicie zakazana, monopol na organizowanie społeczeństwa ma wyłącznie partia rządząca.

Obecna władza obiecywała słuchać. Słuchać głosu mieszkańców, słuchać obywateli. Ruch Obrony Polskiej Samorządności jest głosem obywateli świadomych konsekwencji centralizacji administracji państwowej. Zamach na samorządy jest niszczeniem demokracji, która rodzi się w najbliższej wspólnocie, we własnej wsi, miasteczku i mieście.

Polska samorządowa to Polska obywatelska. Nasz wspólny dom, który wspólnie i systematycznie budujemy. W dialogu.<<

Relacja ze spotkania:

http://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,21700431,prof-zoll-w-kielcach-pis-reprezentuje-18-proc-suwerena-zdjecia.html

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/profesor-andrzej-zoll-w-kielcach-kto-jest-wazniejszy-jednostka-czy-wladza/ar/12026464