Kieleckie Towarzystwo Naukowe

Od ponad dwóch lat jestem prezesem Kieleckiego Towarzystwa Naukowego (http://kieleckietowarzystwonaukowe.pl/). Celem Towarzystwa jest prowadzenie działalności naukowej, badawczej, popularyzacja wyników badań oraz szerzenie wiedzy o regionie. Kieleckie Towarzystwo Naukowe skupia w swych szeregach  pracowników kieleckich wyższych uczelni, instytutów naukowych, placówek upowszechniania...
czytaj dalej

UJK – miejsce spotkań

Kilka zdjęć związanych z moją pracą. Właśnie to uwielbiam: spotkania z ludźmi. Ze studentami, którzy sprawiają, że nie zauważam czasu (dzięki!). Z przyjaciółmi, którzy mnie wspierają (dzięki!). Z wielkimi naukowcami, których podziwiam i cieszę się, że mogłam ich...
czytaj dalej