Z Wiesławem Myśliwskim

„Tylko wolny język jest gwarantem wolności poznawczej i gwarantem samodzielnej wizji świata. A to da najważniejsze elementy, które określają co jest literaturą. To w człowieku, w jednostce, w jego wewnętrznej przestrzeni bije źródło wolnego języka, nie w żadnej konwencji. A tym bardziej w pseudojęzykach medialnych stanowiących coraz bardziej odczuwalne zagrożenie naszej indywidualności i osobowości. Bo niezależnie od tego, że mówimy wspólnym językiem, każdy człowiek ma swój język. W człowieku niczym w tyglu wytapiają się słowa, zdania, opowieści, w tyglu jego doświadczeń, cierpień i radości. I tylko ten własny język człowieka jest w stanie go opowiedzieć.”

Fragment wystąpienia Wiesława Myśliwskiego z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Świętokrzyskiej (17.05.2007 r.)