Aukcja charytatywna „Podziel się na święta”

Niezapomniana szopka w „Jazzie”. Na scenie współpraca między różnymi opcjami politycznymi układała się świetnie, co odbieram jako jednoznaczne przesłanie: „Warto współpracować dla dobra innych”.

To były czasy!:)