Nowe zasady głosowania

Szanowni Państwo,

gdy analizuję wyniki wyborcze z ubiegłych lat, widzę, że nie zdajemy sobie sprawy z siły własnego głosu. Często nie chcemy wziąć udziału w wyborach, oddając w ten sposób odpowiedzialność za własne życie komuś, komu nigdy byśmy nie zaufali.  Nieobecni też głosują.

Pamiętam, przeczytałam kiedyś, że prezydent Sopotu został wybrany głosami 29% uprawnionych i to był wielki sukces, Krakowa – ok. 21%, Warszawy – ok. 25%, Kielc – głosami 26% uprawnionych. Gdyby więc ci, którzy narzekają, ale nie biorą udziału w wyborach, zagłosowali na swojego kandydata, mieliby swojego wymarzonego reprezentanta: prezydenta, radnego, posła, senatora.

Wybory samorządowe są bardzo ważne, decydujemy bowiem o swoim osiedlu, dzielnicy, mieście, gminie, powiecie, województwie. Dlatego GŁOSUJMY ŚWIADOMIE!

JAK GŁOSOWAĆ W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH?

Kto jest uprawniony do głosowania?

Prawo do głosowania podczas wyborów samorządowych jest czynnym prawem wyborczym. To, kto może głosować, zależy od rodzaju wyborów, np. w przypadku wyborów do rady gminy, uprawnionym do głosowania jest każdy obywatel Polski, a także Unii Europejskiej, nawet jeśli nie zostało mu przyznane obywatelstwo polskie, ale zamieszkuje na obszarze gminy, w której są wybory. Miejsce zamieszkania musi być stałe, a wyborca, najpóźniej w dniu głosowania, powinien mieć status osoby pełnoletniej.

W przypadku rady powiatu i sejmiku województwa prawo do głosowania działa na tej samej zasadzie. Przepisy stanowią, że wybierać te rady może:  1.  obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze powiatu, województwa.

Czyli w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego mogą głosować osoby mieszkające w regionie świętokrzyskim.

Na wójta, burmistrza czy prezydenta danego miasta głosować mogą stale zamieszkujący dany obszar. Kryterium wieku nie ulega zmianie (18 lat).

Ważne: Nie mogą głosować osoby, którym odebrano prawa publiczne i/lub ubezwłasnowolniono je na skutek prawomocnego orzeczenia sądu, a także ktoś, kogo pozbawiono praw wyborczych z decyzji Trybunału Stanu (np. osoba ukarana za złamanie Konstytucji).

Jak mogą głosować osoby z niepełnosprawnościami?

Osoby z niepełnosprawnością mogą głosować na trzy sposoby:

  1. przez pełnomocnika (stopień niepełnosprawności musi być co najmniej umiarkowany, a sam pełnomocnik powinien znajdować się na rejestrze wyborców odpowiedniej gminy).
  2. Jeśli to wymaga odpowiednio przystosowanego lokalu, niezbędne jest złożenie  wniosku w formie pisemnej do danego urzędu gminy. Mają się w nim znaleźć informacje o obwodzie głosowania i wskazanie lokalu, z którego wyborca chciałby skorzystać.
  3. Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca z niepełnosprawnością zgłasza komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów.

Zameldowanie wyborcy

Miejsce zamieszkania i miejsce zameldowania mogą się różnić.  Gdy wyborca chce zagłosować w swoim aktualnym miejscu przebywania, może to zrobić po dopełnieniu kilku formalności:

  1. w urzędzie danej gminy trzeba złożyć wniosek zawierający dane osobowe wnioskującego – imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia i PESEL.
  2. do wniosku trzeba załączyć: kserokopię ważnego dowodu tożsamości oraz pisemną deklarację z informacją o obywatelstwie i adresie stałego zamieszkania w Polsce.
  3. w ciągu kolejnych 3 dni po złożeniu wniosku podjęta zostaje decyzja (przez burmistrza lub prezydenta miasta), czy wnioskodawca zostanie wpisane do rejestru wyborców, czy też nie. Jeśli decyzja jest pozytywna, wyborca może głosować na wybranym przez niego terenie.

Jak głosować? Kontrowersje wokół znaku „x”

„Kodeks wyborczy” stanowi, że „wyborca głosuje na określonego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak x”.  Znaczy to, że najważniejszy jest KANDYDAT, na którego można głosować, a nie jego miejsce na liście. MOŻE WYGRAĆ KAŻDY, KTO JEST NA LIŚCIE WYBORCZEJ.  Decyzja zależy wyłącznie od wyborcy.

 

X, czyli WIELKA NIEWIADOMA

Ważne: przy definicji „x” zaczynają się wątpliwości. Zgodnie z nowelizacją PiS przez x  rozumie się co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki. To daje pole do nadużyć. Miejmy nadzieję, że działacze PiS –  partii często odwołującej się do historii – mają świadomość fałszerstw wyborczych z 1946, 1947 roku i pamiętają o konsekwencjach nieuczciwości.

Kandyduję do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z okręgu nr 3 (Kielce, powiat kielecki). Lista Koalicji Obywatelskiej, pozycja nr 3.

Proszę o zaufanie i oddanie na mnie swojego głosu.

 

Z wyrazami szacunku

Marzena Marczewska


Skomentuj